Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Sinanudin Smriko (SDA)   33. Sjednica, 18.02.2019
U kojoj fazi je postupak izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju sportske dvorane u OŠ "Ahmed Muradbegović" u Stranjanima, PŠ Lokvine (područna škola u Lokvinama)? Obrazloženje: Nakon regulisanja urbanističke saglasnosti, glavnog projekta kao i dozvola komunalnih preduzeća koje su preduslov za dobijanje Građevinske dozvole, uplaćen je iznos od 3000 KM Elektro distribuciji Zenica za izmještanje bandere koje će se izvršiti nakon iskoličenja pomenute dvorane. Sredstva za izgradnju dvorane su također obezbijeđena, te molim nadležnu službu u Gradskoj upravi da što hitnije iziđe na terene kako bi izvršili kolićenje dvorane te da imovinsko pravne odnose riješi u skladu sa Zakonom i izda Građevinsku dozvolu za izgradnju dvorane.
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila Službi za urbanizam: JU OŠ "Ahmed Muradbegović" Stranjani, podnijela je dana, 01.02.2019. godine Službi za urbanizam Grada Zenica, zahtjev za izdavanje odobrenje za građenje za izgradnju prizemne sale za tjelesni odgoj u Lokvinama. Nakon uvida u priloženu dokumentaciju ustanovljeno je da se po zahtjevu ne može postupiti iz razloga što dostavljena projektna dokumentacija nije urađena u skladu sa članom 102. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Službene novine Zeničko - dobojskog kantona" broj: 1/14, 4/16), urbanističko - tehničkim uslovima i ostalim propisima za tu vrstu objekta. S tim u vezi, Služba je dana 12.02.2018. godine uputila dopis OŠ "Ahmed Muradbegović" Stranjani, pozivajući da u roku od 20 dana dostavi potrebnu dokumentaciju. Tek po postavljanju potrebne dokumentacije utvrdit će se da li su ispunjeni uslovi za izdavanje rješenja o odobrenju za građenje shodno članu 117. i 118. godine Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Službene novine Zeničko - dobojskog kantona" broj: 1/14, 4/16).