Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Almir Babajić (SDP)   33. Sjednica, 18.02.2019
Na osnovu prava iz Člana 119. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zenice postavljam sljedeće vijećničko pitanje: Upućeno:- Službi za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove 1. Da li je ikada urađena analiza vode na izvorištu "Studenac" i da li je ta voda za piće? 2. Postoji li mogućnost uređenja izvorišta "Studenac" u Srpskoj mahali? Obrazloženje: Pomenuto izvorište se nalazi u jako lošem stanju. Izvorište se koristi za konzumiranje vode za piće, a nakon izgradnje GGM je pretrpjelo određene promjene, te ga je potrebno malo urediti. Upućeno: Službi za boračko - invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti. 1. Postoji li mogućnost rekonstrukcije šadrvana u naselju Blatuša uz rijeku Bosnu na adresi Zije Dizdarevića 20 a? Obrazloženje: Šadrvan se nalazi u jako lošem stanju i potrebno ga je rekonstruisati. Šadrvan se vidi i sa Magistralne ceste M-17 i šalje veoma lošu sliku prolaznicima. Koristi ga lokalno stanovništvo Blatušem, a nakon izgradnje šetališta uz rijeku Bosnu nalazit će se tik iznad šetališta. Bilo bi dobro ukoliko bi se u sklopu izgradnje šetališta rekonstruisao i ovaj šadrvan.
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila Službi za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, dosad nije bilo odgovora.