Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Almir Babajić (SDP)   33. Sjednica, 18.02.2019
Na osnovu prava iz Člana 120- Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zenice podnosim sljedeću inicijativu: Da se na lokaciji Crkvičkog brda uz cestu koja vodi prema trening centru ili na nekoj lokaciji u gradu (Trg Oslobođenja, Trg Izetbegovića ili na Kamberovića polju) postavi arhitektonska instalacija I LOVE ZENICA. Obrazloženje: Služba za urbanizam je dala svoje pozitivno mišljenje na predloženu inicijativu sa uputom da bi kao takva trebala da prvo dobije podršku Gradskog vijeća. S toga Vas molim da na nekoj o sljedećih sjednica ovu inicijativu stavite na dnevni red kako bi pomenuta služba mogla pristupiti izradi idejnog rješenja i realizaciji inicijative. Ideja je preuzeta iz većih evropskih metropola gdje takve instalacije predstavljaju turističku atrakciju. Prvi oblik takve instalacije je postavljen još davne 1910. godine u Los Angelesu koji je i danas poznat po čuvenim slovima Hollywood. Danas u velikom broju velikih metropola možete vidjeti takve instalacije, a jedan od primjera je i Amsterdam. Gradovi sa ovim instalacijama postaju prepoznatljivi, turistički atraktivni. Veliki broj turista želi da napravi fotografiju na ovim instalacijama. Moj prijedlog, ukoliko se ovo uzme u razmatranje, je bilo Crkvičko brdo uz cestu koja vodi prema trening centru NS BiH iz dva razloga: 1. Zato što bi se ta instalacija vidjela iz gotovo cijelog grada, a posebno bi je lijepo bilo vidjeti u noćnim satima obasjanu reflektorima. Pored toga ispod prolazi i magistralna cesta M-17 te bi svi koji prolaze kroz Zenicu istu mogli vidjeti. 2. Veliki broj turista za vrijeme okupljanja fudbalske reprrezentacije BiH obilazi Trening centar te bi im se pružila još jedna atrakcija. Instalacija se može postaviti i na nekom od gore pomenutih trgova ili na centralnom dijelu Kamberovića polja koji je relativno siromašnog sadržaja i neosvjetljen u noćnim satima. Nadam se da ćete inicijativu razmotriti i dati svoje pozitivno mišljenje.
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove: Kako je po izjavi vijećnika Služba za urbanizam dala pozitivno mišljenje na predloženu inicijativu, potrebno je da istu razmotrite i predložite idejno rješenje (dvije varijante), kako bi najprihvatljivije dobilo podršku Gradskog vijeća. Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Gradonačelniku (putem Službe kabineta Gradonačelnika) i Predsjedavajućem Gradskog vijeća, dosad nije bilo odgovora.