Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Nermin Mehić (SDP)   33. Sjednica, 18.02.2019
U skladu sa članom 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica podnosim inicijativu za izgradnju nogometnog igrališta na prostoru MZ "Jastrebac". Obrazloženje: Na sastanku Savjeta MZ "Jastrebac" održanom dana 28.12.2018. godine članova savjeta su razmarali ovo pitanje, te zaključili da se podnose inicijativa za izgradnju nogometnog igrališta na prostoru ove mjesne zajednice. Obzirom da MZ "Jastrebac" broji 430 stanovnika, od kojih je velik broj mladih koji nemaju mogućnost za bilo kakve sadržaje, kulturne, sportske i dr. te da bi izgradnja ovog igrališta bila od dugoročnog značaja za mlade sa ovog područja. Važno je napomenuti da od Dejtonskog sporazuma pa do danas, svi predstavnici izvršne vlasti obraćajući se građanima ove MZ obećavali izgradnju nogometnog igrališta, do koje nikada nije došlo. Ovo obećanje bilo je posebno aktuelno u svim izbornim kampanjama.
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Službi za boračko - invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, dosad nije bilo odgovora.