Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Diana Bešić ( SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   33. Sjednica, 18.02.2019
Na zahtjev grupe građana Zenice, podnosim inicijativu da se: 1. stave u funkciju svi satovi postavljeni u gradu, 2. postave redovi vožnje na lokalna autobuska stajališta. Obrazloženje: 1. Satovi koji su postavljeni na više lokacija u gradu Zenici, postali su odavno jedan od prepoznatljivih simbola grada. Nažalost, vrlo često ne pokazuju tačno vrijeme, te stoga tražim od odgovornih da izvrše popravak, ili ako to nije moguće, zamjenu istih. To ne bi bila velika investicija, a osim ukrasa grada, ispunjavali bi i svoju osnovnu funkciju. 2. Na lokalnim stajalištima u gradu ne postoje redovi vožnje koji se nalijepe na papiru veoma kratkog roka trajanja, predlažem da se isti postave na stajalištima tako što će se zaštititi pločom od plexiglasa ili drugog odgovarajućeg materijala. Na taj način bi naši sugrađani u svakom trenutku bili informisani o redu vožnje.
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila JKP "Zenicatrans - prevoz putnika" d.d Zenica: Poštovani, Odgovor na dopis broj 12 - 49 - 2790/19 - 20 od 25.02.2019. godine sa vezom inicijative od strane vijećnice Diane Bešić, u tački 2., ističemo da je postavljanje redova vožnje na javnim stajalištima od velike koristi kako za korisnike usluga tako i za JKP "Zenicatrans - prevoz putnika" d.d. Zenica. Smatramo da će pravovremeno informisanje putnika doprinijeti efikasnijem poslovanju JKP "Zenicatrans - prevoz putnika" d.d. Zenica. U cilju zadovoljenja potreba korisnika naših usluga, korekciju redova vožnje privodimo kraju, te po završetku istog redovi vožnje će biti dostupni građanima. Nastojat ćemo da forma i materijal redova vožnje budu dugotrajniji kako ne bi došlo do oštećenja istih. Po okončanju navedenih aktivnosti bit ćete blagovremeno obaviješteni. Završetak aktivnosti je planiran do 15.04.2019. godine. Hvala na razumijevanju. Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica, Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove , dosad nije bilo odgovora.