Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Almir Babajić (SDP)   33. Sjednica, 18.02.2019
Upućeno: - Gradonačelniku Grada Zenice, Gospodinu Fuadu Kasumoviću - Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina - Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti - JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenice - JP za upravljanje i održavanje sportskih terena Zenica Na osnovu prava iz Člana 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zenice upućujem slijedeće vijećničko pitanje: U cilju obogaćenja turističke ponude Grada Zenice i pružanja našim sugrađanima bogatijeg sportsko-rekreativnog sadržaja u gradu predlažem slijedeće inicijative: 1. Da Gradonačelniik Grada Zenice, Gospodin Fuad Kasumović pošalje pismo namjere stečajnom upravniku Željezare Zenica sa iskazanom zainteresovanošću Grada Zenice za parcelama koje pripadaju Željezari Zenica koja je dužna Gardu Zenici po osnovu KGZ i KN naknade 553,886,05 KM, i to za parcele : - k.č. 152/1, K.O. Doglodi, Odmaralište Bistričak, 6409 m2, u vlasništvu R.M.K.R.O. Željezare Zenica, - k.č. 153, K.O. Doglodi, Odmaralište Bistričak, 4550 m2, u vlasništvu R.M.K.R.O. Željezare Zenica, - k.č. 1479, K.O. Topčić polje, Bistričak, 2215 m2, u vlasništvu R.M.K.R.O. Željezare Zenica, - k.č. 1476, K.O. Topčić polje, Bistričak, 753 m2, u vlasništvu R.M.K.R.O. Željezare Zenica, - k.č. 1475/1,K.O. Topčić polje, Bistričak, 17972 m2, u vlasništvu R.M.K.R.O. Željezare Zenica, - k.č. 1475/2,K.O. Topčić polje, Bistričak, 580 m2, u vlasništvu R.M.K.R.O. Željezare Zenica, - k.č. 1474 ,K.O. Topčić polje, Podlokve, 10616 m2, u vlasništvu Krivaja OUR Zavidovići, Šumarstvo - k.č. 154 , K.O. Doglodi , Bistričak, 3981 m2, u vlasništvu JP “ŠPD ZDK” Zavidovići I da na lokalitetu Bistričak renovira trenutni sportsko-turističko-rekreacioni kompleks u kojem bi građani Zenice mogli provoditi slobodno vrijeme. 2. Da Gradonačelniik Grada Zenice, Gospodin Fuad Kasumović pošalje pismo namjere JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo sa iskazanom zainteresovanošću Grada Zenice za parcelama koje pripadaju ovom preduzeću koja je dužna Gardu Zenici po osnovu KGZ i KN naknade 123.486 KM, i to za parcele : - k.č. 2177, 2178, 2179, 2176, 2175, 2174, 2152, 2168,2174, 2180, 2200, 2199, 2201, 2198, 2179, 2190, 2191, 2192, 2193/01, K.O. Perin Han, u vlasništvu JP Elektroprivreda BIH. I da na lokalitetu Mošćanice, na bazi javno-privatnog partnerstva napravi sportsko-turističko-rekreativni kompleks sa vještačkim jezerom. 3. Da JP za upravljanje i održavanje sportskih terena Zenica izradi studij/projekat izgradnje Ski staze na Smetovima. Obrazloženje: Tačka 1. i 2.: Grad Zenica preko dugovanja po osnovu KGZ i KN rente od Željezare Zenica i JP Elektroprivreda BiH može otkupiti po povoljnim uslovima dvije izuzetno atraktivne lokacije za izgradnju sportsko-turističko-rekreacionog kompleksa na Bistričaku i Mošćanici za građane Zenice. Bistričak je izletište koje je u vlasništvu Željezare Zenica. Dobro nam je poznato da je Željezara Zenica nažalost u stečaju i da će se njena imovina uskoro naći na tržištu. Grad Zenica ima priliku da preko dugovanja za KGZ i KN rentu otkupi ovo izuzetno atraktivno izletište koje su zeničani decenijama koristili kao svoje odmaralište. Ovo je odmaralište od poplava 2014. godine nažalost uništeno i ništa se nije uradilo na njegovoj adaptaciji. Šteta bi bilo da ga kupi privatnik, kao već neke parcele, i zatvori za javnu upotrebu! Jezero Mošćanica je vještačko jezero koje brojni zeničani već sada koriste za osvježenje u ljetnom period. Kompleks površinskog kopa pripada JP Elektroprivreda BiH, RMU Zenica, koji je dužan Gradu Zenici po osnovu KGZ i KN rente velike količine novca. Grad Zenica ima mogućnost da kroz kompenzaciju ovih naknada dobije ovo zemljište i na njemu napravi atraktivan turističko-rekretivni kompleks. Uz određena ulaganja na ovom lokalitetu bi se moglo napraviti prelijepo odmaralište uz odgovarajuće sadržaje (šadrvani, roštilji, igrališta za djecu, staze za šetanje i biciklizam). Tačka 3.: Svjedoci smo da su se u našoj blizini (Busovača), izgradila dva skijališta (Pridolci i Staje) dužine ne veće od 1100 m. Ova dva skijališta svakog vikenda, u zimskom period, privlače veliki broj skijaša i turista kako iz Zenice tako i iz okolnih mjesta. Pomenuta mjesta po svojoj geografskoj konfiguraciji i nadmorskoj visini su slični našem izletištu na Smetovima. Ukoliko bi JP za uređenje i održavanje sporstkih terena uspjelo izgraditi jednu ili dvije ovakve staze, uveliko bi povečalo atraktivnost i poboljšalo turistički sadržaj na Smetovima što bi povlačilo za sobom dodatne privredne pogodnosti za ovo izletište (ugostiteljstvo, hotelierstvo…). Zamislite noćno skijanje na Smetovina i izlazak iz maglovite kotline poslije radnog vremena. Da ne izgleda nemoguće i nerealno pokazali su nam na Stajama i Pridolcima u Busovači.
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila Službi za boračko - invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti: Dostavili ste nam pitanje što je na 33. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj 18.02.2019. godine, predložio vijećnik Almir Babajić. U vezi tog pitanja obavještavamo vas da sa stanovišta odgovornosti nismo nadležna služba. Stručna služba Gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila Gradonačelniku (putem Službe kabineta Gradonačelnika), dosad nije bilo odgovora.