Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Elvis Alijagić (SDP)   33. Sjednica, 18.02.2019
Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica, podnosim sljedeću inicijativu: - da se pod hitno počne sa realizacijom postojećeg projekta za sanaciju korita i puta u zaseoku "Baretnjak" u MZ "Topčić Polje" - da se u slučaju neriješenih imovinsko - pravnih odnosa, slučaj "Baretnjak" uvrsti u dnevni red sjednice Gradskog vijeća, kao prijedlog za proglašenjem javnog interesa, čime bi se stekli uslovi za završetak započetih radova. Obrazloženje: Dana 06.02.2019. godine, održan je sastanak Savjeta MZ "Topčić Polje" kome sam prisustvovao u svojstvu vijećnika u GV Zenica, te sam upoznat sa navedenom problematikom. Problemi sa kojim se susreću građani MZ "Topčić Polje", traju godinama. U ranijem periodu došlo je do djelimične sanacije (50%) korita rijeka Starinska i Ciganski potok. Zbog neriješenih imovinsko - pravnih odnosa, te neuslovnog prilaza za teretna vozila korito rijeke Baretnjak nije sanirano, te u slučaju velikih kiša dolazi do izlijevanja vode i poplava okolnih područja. Stoga je Savjet MZ "Topčić Polje" utvrdio zaključak i traži od Gradskog vijeća Zenica da se "Baretnjak" proglasi javnim interesom. Savjet MZ "Topčić Polje" traži se da zbog zastoja radova na sanaciji i rijeka Starinska također proglasi javnim interesom.
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove i Službi za imovinsko - pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, dosad nije bilo odgovora.