Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   33. Sjednica, 18.02.2019
Na zahtjev mještana MZ - Crkvice, ulica Kamberovića Čikma, na posljednjoj našoj sjednici uputio sam inicijativu, resornoj službi da u svoj plan održavanja u 2019. godini, uvrsti rješavanje kanalizacionih problema, popravku oštećenog dijela puta, ukoričenje i sanacija rijeke Bosne od željezničkog mosta na Kamberovića polja do Energo - petrolove benzinske pumpe. Obrazloženje: Kod obilnih kiša i nabujale rijeke Bosne, i oborinskih voda, stvara se ogroman problem u ulice Kamberovića Čikma, kod Energo - petrolove benzinske pumpe. Na tom zavoju rijeka Bosna nije ukoričena, i u periodu kada se nivo rijeke Bosne poveća, stvaraju se podzemne vode, koje poplave stanovnike ovog naselja. Ove situacije, stvaraju problem mještanima ne samo u vidu poplava, nego pritisak vode iz Bosne zatvori postojeću kanalizaciju kroz koju nazad vrati uz riječni nanos i kanalizacioni otpad, a što nakon povlačenja vode ovim mještanima život učini gotovo nepodnošljivim (blato, smrad, zaraza). Napomenut ću da MZ "Crkvice" ovaj problem nije uvrstila u prioritete rješavanja u ovoj godini, pa se iz navedenog vidi opravdanost ove Inicijative.
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, dosad nije bilo odgovora.