Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   33. Sjednica, 18.02.2019
Na zahtjev mještana MZ "Crkvice", upućujem inicijativu, da se izvrši zamjena pokrova na zgradama koje su pokrivene azbestnim pločama (salonitom) i da se na istim izvrši zamjena drugih pokrova koji je u skladu sa evropskim standardima. Zamjenu takve vrste pokrova potrebno je izvršiti zbog starosti, a prvenstveno zbog štetnosti azbestnih materijala na zdravlje ljudi. Obrazloženje: Već od kraja devedesetih godina prošlog stoljeća. u mnogim europskim državama, zabranjena je proizvodnja i promet azbestnih proizvoda, zbog toga što azbest spada u grupu vodećih uzročnika karcinoma. Kakvo je stanje u gradu Zenica? Gotovo sve zgrade u Zeničkom naselju Crkvice i dalje imaju krovove pokrivene kancorogenim azbestom. Nažalost , ništa bolja situacija nije ni u drugim dijelovima našeg Grada, a posebno se ovaj problem odnosi na zgrade koje su rađene do 1975. godine. Tražim od gradske resorne Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, da rade na iznalaženju rješenja za zamjenu takve vrste pokrova, zbog starosti i dotrajalosti karcinogenog salonita, a posebno zbog štetnosti po zdravlje ljudi koji stanuju u tim zgradama. Stanari ovih stambenih objekata, nisu do sada uklanjali azbestne ploče zbog finansijskih razloga. Riječ je o trošku koji stanari ne mogu iznijeti. Naravno, ovaj se problem ne može riješiti za dan, ali taj projekat mora biti u prioritetu rješavanja gradske resorne Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove u 2019. godini. Tražim od svih relevantnih faktora da se aktivno uključe u rješavanje ovog problema, te da se iznađu sredstva za zamjenu azbestnog pokrova.
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Javnom preduzeću za prostorno planiranje i uređenje Grada Zenica d.o.o. Zenica: U potpunosti podržavamo inicijativu vijećnika Vahida Spahića da se prioritetno planira i izvrši zamjena pokrova na svim zgradama pokrivenim azbestcementnim pločama zbog štetnosti azbesta na zdravlje ljudi. Azbest je opasan zbog svojeg specifičnog pojavljivanja u obliku vlakana koja se cijepaju u mikrometarske iglice (prosječne veličine, približno 4um), zrakom prodiru u pluća gdje se akumuliraju i imunološki sistem ih nije u stanju uništiti. Sve vrste azbesta spadaju u karcinogene materije razreda 1. Najviše azbesta je u pokrovnim salonitnim pločama, azbestna vlakna nalaze se i na površini ploče, te se neprestano oslobađaju u okolinu. Uz zamjenu pokrova potrebno je planirati i adekvatno odlaganje toksičnog otpada na za to pripremljene deponije uz prethodno rješavanje nedostajućih propisa iz oblasti zaštite okoliša ili pridržavanje direktiva EU o zaštiti i smanjenju zagađenja okoliša azbestom. JP "Zenica" Zenica u okviru svojih djelatnosti vršenja konsalting usluga može se angažovati na: - snimanju postojećeg stanja stambenih zgrada; - izradi tehničke dokumentacije zamjene pokrova sa troškovnicima radova; - izradi elaborata zbrinjavanja otpada; - stručno - tehničkom nadzoru nad izvođenjem radova. S poštovanjem. Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Službi za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoline ZE - DO kantona, dosad nije bilo odgovora.