Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Mensud Keleštura (A-SDA)   38. sjednica, 04.07.2019
Viječnićko pitanje za Gradsku administraciju i sva J.P. i J.U. Molim da mi se dostave podaci o broju uposlenih u 2017. i 2018. godini po kategorijama uposlenih,načinu upošljavanja i vremenu na koje su uposleni primljeni te eventualno povećanje ili smanjenje sredstava po ovom osnovu u navedene dvije godine.
Odgovor:
Odgovor JU Muzej grada Zenice: Plaće uposlenika JU Muzej grada Zenice finansira Vlada ZDK posredstvom Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport. Također,Vlada ZDK odlučuje o zapošljavanju i nezapošljavanju novih uposlenika,stoga nismo dužni odgovarati na postavljeno vijećničko pitanje. Odgovor JP za upravljane i održavanje sportskih objekata do.o. Zenica: U Javnom preduzeću za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o Zenica nije bilo novih uposlenih u 2017. i 2018. godini, osim što je zbog isteka mandata imenovan novi direktor Preduzeća u 2018.godini. Odgovor JP parking servis d.o.o. Zenica: JP "parking servis" do.o. Zenica je dostavilo izvještaj o radu Gradskom vijeću Grada Zenica za 2017.i 2018.godinu iz kojih se mogu dobiti podaci o broju i strukturi zaposlenih u Preduzeću, status radnika(zaposlenje na određeno/neodređeno),starosna struktura kao i uticaj na poslovanje Preduzeća.