Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Fuad Lužić (SDA)   38. sjednica, 04.07.2019
Ko je nadležan za održavanje putne komunikacije od Vranduka-Ponirak-Koprivna te izlazak na M-17? Obrazloženje: Alternativni putevi koji se koriste dok se odvijaju radovi u tunelu Vranduk su sada glavna komunikacija prema gradu i obrnuto. Alternativni put Vranduk-Koprivna je u veoma lošem stanju,ali bi bio prioritet očistiti korov pored putne komunikacije kako bi bila bolja preglednost. Stoga tražim od nadležne službe da pristupi rješavanju ovog problema.
Odgovor:
Stručna služba gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove i JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o Zenica,dosad nije bilo odgovora.