Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Mensud Keleštura (A-SDA)   38. sjednica, 04.07.2019
Vijećničko pitanje upućujem Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove. Da li će se poduzeti aktivnosti na: -Popravci dijela puta od Zadružnog doma ka Gornjim Vracama? Koji je u dužini od 100 m zbog radova Elektro prenosa i VIK-a gotovo u neupotrebljivom stanju za m/v. -Betoniranje kanala u dužini od 200 m na novoasfaltiranoj dionici.Ukoliko se ne izradi kanal asfalt će uskoro biti potkopan i uništen a što bi izazvalo ogromnu štetu. -Da li će gradska uprava asfaltirati novoizgrađenu dionicu puta u dužini od 400 m a koju su autoceste u potpunosti uvaljale i pripremile za asfaltiranje. Ukoliko se to neuradi ( a investicija nije veća od 50.000KM ) put će poslije nekoliko jačih kiša biti potpuno uništen.
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila Službi za ekologiju.komunalne i inspekcijeske poslove,dosad nije bilo odgovora.