Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Fuad Lužić (SDA)   38. sjednica, 04.07.2019
Ko je nadležan za čišćenje propusta u Ponirku gdje je poslije zadnjih obilnih padavina došlo do zakrčenja istog. Obrazloženje:Nakon što je izvršeno čišćenje propusta da bi voda mogla normalno oticati,nije u potpunosti očišćeno korito gdje je ostao veliki nanos.Svaka sljedeća jača kiša ponovo će zakrčiti ovaj propust i blokirati ovu komunikaciju.
Odgovor:
Stručna služba gradskog vijeća je predmetni zahtjev uputila Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove i Službi civilne zaštite. Odgovor Službe za civilnu zaštitu: Na osnovu akta broj: 12-49-15382/19 od 11.07.2019. godine u prilogu kojeg je dostavljeno vijećničko pitanje koje je postavio vijećnik Fuad Lužić na sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj dana 04.07.2019.godine, a odnosi se na nadležnost za čišćenje propusta u naselju Ponirak dostavljamo Vam odgovor Službe civilne zaštirte kako slijedi: Obavještavamo Vas da Služba civilne zaštite nije nadležna za čišćenje propusta u naselju Ponirak.