Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Almir Babajić (SDP)   38. sjednica, 04.07.2019
Na osnovu prava iz člana 10. i člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zenice upućujem slijedeća vijećnička pitanja: 1.Može li se što hitnije na adresi Bulevar Kulina bana br.4, pored ulaza u zgradu postaviti saobraćajni znak " Zabrana stajanja i parkiranja osim za vozila hitne pomoći,policije i vatrogasnih kola"? 2. Molim nadležnu službu da što prije formira i izvede na teren komisiju koja će u saradnji sa Presjednicima kućnih savjeta na adresi Bulevar Kulina bana 1-4 utvrdiiti stanje postojećih fasada,prvenstveno ploćica na balkonima i željeznih šina za koje su fiksirane ograde te na osnovu procjene dati odgovarajuće upute i iznaći rješenja za postojeći problem. Obrazloženje: 1. Često se dešava da se na prolazu koji vodi od ulice Bulevar Klulina bana do ulaza u soliter na broju 4. parkiraju vozila i onemogućavaju prolaz vozila hitna pomoći.Nedavni primjer najbolje ilustruje situaciju kada su pacijenata do vozila hitne pomoći nosili preko parkiraniih automobila. 2.Već nekoliko godina se dešava da ploćice koje su zaljepljene na balkonima opadaju uslijed vlage i oštečenja i da padaju pored prolaznika.Nekoliko stanara sa adrese Bulevar Kulina bana 4. se požalio da su se i metalne šine koje drže ogradu na pojedinim mjestima odvojile od betona i da postoji mogućnost njihovg pada. Već par puta sam sugerisao da Grad Zenica treba da solitere poput solitera na Odmutu,Jalije,Mokušnicama,Kineskog zida,Lamele,Čeličnog itd.stave kao zgrade od posebnog značaja za vizuelni identitet Zenice i da se fasade na tim zgradama rješavaju postepeno iz godine u godinu.Osim opasnosti po zdravlje i život stanovništva one daju i sivu sliku grada Zenice jer su vremenom uništene i isprljane od zagađenja.
Odgovor:
Poštovani, Na Vaše traženje da se ispred ulaza stambene zgrade broj 4, na ulici Bulevar Kulina bana postavi saobraćajni znak "zabrana zaustavljanja i parkiranja" uz dopunske table "osim za vozila hitne pomoći,policije i vatrogasnih vozila,obavještavamo da se tom traženju ne može udovoljiti jer je shodno članu 25. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama("Službene novine općine Zenica",broj 9/11) ta radnja je i zabranjena: (" Pored slučajeva predviđenih zakonskim propisima o sigurnosti saobraćaja, zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje vozila i u slijedećim slučajevima:.. 2. ispred ulaza u zgradu i podrumsku prostoriju,...") i sankcionisana istom odlukom. Nadležna Uprava Policije vrši kontrolu stacioniranog saobraćaja u smislu sankcionisanja nesavjesnih vozača u skladu sa navedenim propisom. Što se tiče oštećenja fasade na ovim stambenim objektima koektivnog stanovanja,sva održavanja vrši Upravitelj iz zajedničkih sredstava kojeg plaćaju i biraju stanari. Grad Zenica već drugu godinu zaredom provodi projekat sufinansiranja projekata putem poboljšanja energetske efikasnosti u vidu postavljanja termo-izolacione fasade putem objavljivanja javnog poziva na koji se prijavljuju odbori etažni vlasnika i upravitelj. U 2018.godini je za projekte poboljšanja energetske efikasnosti utrošeno 126.000,00 KM.a postavljena je termo -izolaciona fasada na 4 objekata. U 2019.godini nakon provedene procedure u sklopu javnog poziva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti,odobrena su sredstva za izaradu termo-izolacione fasade na 5 objekata koletivnog stanovanja, te za zamjenu krova izrađenog od azbestnih ploča novim na 9 objekata,čime se pored poboljšanja energetkse efikasnosti,uklanja i opasni otpad.Zbog velikog broja prijava,uvećan je fond od 250.000,00 KM i dodjeljeno 285.000,00KM. Prema evidenciji Službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove,na javni poziv za sufinasiranje projekata energetske efikasnosti za 2018. kao i za 2019.godinu kućni savjet stanara Bulevar Kulina bana br.1 do br.4 se nije prijavljivao.