Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Sinanudin Smriko (SDA)   38. sjednica, 04.07.2019
U naseljima Lokvine i Grm usred posljednjih vremenskih nepogoda,tj.u mjesecu februaru i maju 2019.godine,došlo je do oštećenja imovine fizičkih lica,odnosno mještana koji tu žive. U naselju Grm dosta je kompleksan problem i zahtjeva uključivanje Službe za imovinsko-pravne poslove,Službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove i Službe civilne zaštite. Zanima me šta je se do sada uradilo u ovim mjestima,ako već postoji projektna dokumentacija. Mještani tvrde da im se u momentu vremenskih nepogoda niko nije javljao iz civilne zaštite,a ni iz Gradske uprave,pa me zanima da li je to tačno,odnosno jesu li predstavnici gradske službe nakon poplava izlazili na teren da naprave procjene nastali šteta i koliko je sredstava Grad opredjelio za pomoć ugroženom stanovništvu.
Odgovor:
Stručna Služba Gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila:Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove i Službi Civilne zaštite. Odgovor Službe za civilnu zaštitu: Navedeno pitanje Služba civilne zaštite je proslijedila "Komisiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području Grada Zenica" koji Vam dostavljamo. Isto nije tačno da se na pozive građana u periodu koji je naveden u pitanju niko nije javljao u Službi civilne zaštite.Naime,tokom poplava u februaru kada je bilo proglašeno stanje prirodne nesreće,kao i prilikom poplava u maju,uposlenici Službe civilne zaštite pored tekućih aktivnosti (podrška Gradskom štabu CZ) odmah obezbjeđuju 24-satnu dežuru za prijem poziva građana kako bi sve dojave građana mogle biti obrađene i proslijeđene članovima GŠCZ. Napominjemo:Pozivom na broj 121 (namjenjen za civilnu zaštitu) u Gradu Zenica,isti se proslijeđuje Kantonalnoj upravi CZ,jer je KUCZ preuzela taj broj tako da Služba civilne zaštite Grada Zenica ne koristi taj broj za dojave građanstva. Odgovor Službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove: Kako Služba za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove nije nadležna za pitanje procjene šteta od elementarnih nepogoda, u nastavku teksta dajemo odgovor na dio pitanja iz nadležnosti ove Službe: Prema"Sporazumu o zajedničkom učešću u realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019.godinu",broj 02-14-14413/19 od 18.07.2019.godine, potpisanim između Grada Zenice i Ministrastva za poljoprivredu,šumarstvo i vodoprivredu, Grad Zenica, između ostalih projekata,planira izvršiti sanaciju i čišćenje dijela korita rijeke Kočeve gdje je to neophodno radi sprečavanja izljevanja rijeke i zaštite imovine građana. Za ove potrebe izrađen je Elaborat čišćenje i uređenje korita rijeke Kočeve,spram kojeg će se izvršiti planirane aktivnosti.