Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Diana Bešić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   38. sjednica, 04.07.2019
Podnosim inicijativu da se omogući prosvjetnim radnicima da na konkursu u osnovnim i srednjim školama u Zeničko-dobojskom kantonu mogu dostavljati neovjerene kopije konkursom tražene dokumentacije, a da originale ili ovjerene kopije dokumenata dostavljaju kandidati koji budu primljeni na posao. Obrazloženje: S obzirom da u gradu Zenici i u Zeničko-dobojskom kantonu ima veliki broj prosvjetnih radnika,koji nažalost,nisu u stalnom radnom odnosu,pa se svake godine moraju prijavljivati na konkurse u školama,smatram da bi im trebalo omogućiti da na konkurse šalju neovjerene kopije dokumenata, a da originale ili ovjerene kopije dostavljau po prijemu. Prosvjetni radnici koji nisu u stalnom radnom odnosu konkurišu na raspisane konkurse u 10, i više, nekad i do 20 škola da bi dobili bar nešto časova,jer mnogi ne mogu postići punu normu.Sve osnovne i srednje škole u Zeničko-dobojskom kantonu raspisuju konkurse u isto vrijeme,tako da se u šalter salama za ovjeru dokumenata stvaraju ogromne gužve, a prosvjetni radnici koji se prijavljuju na konkurse gube dragocjeno vrijeme i doživljavaju dodatni stres. U Sarajevskom kantonu se već od ove godine na konkurs mogu slati neovjerene kopije,a u Tuzlanskom kantonu je već nekoliko godina takva praksa.
Odgovor:
Stručna Služba gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Ministarstvu za obrazovanje,nauku ,kulturu i sport ZE-DO kantona,dosad nije bilo odgovora.