Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Rusmir Isak (A-SDA)   38. sjednica, 04.07.2019
Na osnovu člana 19. Statuta Grada Zenica, a u cilju ostvarivanja potreba i interesa građana Zenice ,pokrećem Inicijativu za rekonstrukciju puta Gradišće-Lisac Obrazloženje: Putna komunikacija od Gradišća prema planini Lisac je u veoma lošem stanju,kojom je skoro nemoguć automobilski saobraćaj. U posljednje vrijeme određeni broj korisnika repetitora na Liscu pokazaoj e zaintresiranost da se pokrene inicijativa za osiguranje sredstava za rekonsktrukciju puta,u kojoj bi i oni financijski participirali. Sanacijom ovog puta omogućilo bi se svim Zeničanima da za relativno kratko vrijeme stignu do ovog prirodnog i rekreativno-sportskog potencijala,koji bi uz Smetove mogao biti jedana od važnih ekoloških vazdušnih oaza grada. Zbog toga pokrećem ovu inicijativu kako bi Grad Zenica osigurao dio financijskih sredstava,odnosno sačinio financijsku konstrukciju sa korisnicima repetitora na Liscu, s ciljem sanacije ove komunikacije, a u korist svih stanovnika Zenice.
Odgovor:
Stručna Služba gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove.dosad nije bilo odgovora.