Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Nermin Mehić (SDP)   38. sjednica, 04.07.2019
Na osnovu člana 120.Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu da se imenom pripadnika AR BiH Stupar (Ibrahima) Asima koji je poginuo na Vučjoj planini kao pripadnik AR BiH njegovim imenom nazove jedna od ulica ili neka institucija,organizacija (vrtić,sportska ili porodična ambulanta,dom i sl.) u Gradu Zenica. Obrazloženje: Asim(Ibrahima) Stupar rođen je 15.decembra 1974.godine u selu Jastrebac,općine Zenica. Poginuo je 09.aprila 1994.godine na Vučjoj planini kao pripadnik SDB AR BiH.Osnovnu školu završio je u Nemili sa odličnim uspjehom.Nakon završetka osnovne škole upisuje Elektrotehničku školu u Zenici i istu završava odličnim uspjehom.Važno je napomenuti da je tokom školovanja više puta bio dobitnik nagrada iz oblasti fizike i matematike. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu smatrao je kao vojno sposoban da mu je dužnost da ispoštuje volju građana 1990.godine (Referendum).Iako su mnogi iz obrazovanja,te njegovi pretpostavljeni zbog njegovih izuzetno nadarenih sposobnosti smatrali da bi on trebao nastaviti svoje obrazovanje,njegovo opredjeljenje je bilo da stane u redove AR BiH i brani državu Bosnu i Hercegovinu i njene građane.
Odgovor:
Stručna Služba gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila:Gradonačelniku putem Službe Kabineta Gradonačelnika i Komisiji za ažuriranje naziva ulica i utvrđivanje nedostajućih oznaka naziva ulica i kućnih brojeva.