Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Nermin Mehić (SDP)   38. sjednica, 04.07.2019
Na osnovu prava iz Člana 10. i Člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zenice upućujem slijedeću vijećničku inicijativu: 1. Za pokretanje postupka uknjižbe vlasništva nad nekretninama koje se nalaze na području MZ Sejmen, u ulici Vojvodića put bb, Zanatski centar (Kiosci Trgovke) izgrađenih na k.č 968,k.č.broj.969 I dijelom k.č.broj 896 KO. Zenica II ( odnosno odgovarajućim k.č. u KO. Zenica starog premjera. Obrazloženje: Dugogodišnje odlaganje Gradske administracije da se riješi ovaj problem dovelo je u nezavidan položaj 23 korisnika,bivša pripadnika Armije RBiH.Oni se više od 10 godina bore da se zemljište na kojim su izgrađeni pomenuti objekti uknjiži njihovo vlasništvo i da postanu nosioci vlasničkih prava.Vlasnici prostora su investirali značajna finansijska sredstva u same objekte i u održavanja zajedničkih dijelova. Napominjemo da korisnici ovih poslovnih prostora koriste ove prostore više od 20 godina. Ukoliko je nemoguće ovo realizovati iz bilo kojih razloga,Klub vijećnika SDP-a uz konsultacije sa korisnicima objekata predlaže da se zemljište istim proda putem neposredne pogodbe. Molim nadležnu Službu za imovinsko-pravne odnose,Stručnu službu Gradskog vijeća i Radno predsjedništvo da se ova inicijativa zbog hitnosti (donošenje Regulacionog plana Jalija,Odmut,Lonđa) uvrsti u Dnevi red u naredne dvije sjednice vijeća.
Odgovor:
Stručna Služba gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila:Gradonačelniku putem Službe Kabineta Gradonačelnika,Službi za imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar nekretnina i Gradskom Pravobranilaštvu Grada Zenice,dosad nije bilo odgovora.