Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Meliha Salčinović (NAŠA STRANKA)   38. sjednica, 04.07.2019
Naša stranka pokreće inicijativu da se vrati u funkciju parking koji se nalazi u Blatuši u Željezničkoj ulici. Obrazloženje: U Željezničkoj ulici,na mjestu koje je namjenski uređeno za parkiranje auta,postavljen je koš tako da umjesto parkinga imamo košarkaško igralište.Stanari koji žive u zgradama uz parking,primorani su auta ostavljati na trotoarima i zeleni površinama. Predlažemo da se dvorište osnovne škole u Blatuši prilagodi za sportske aktivnosti na način da se naprave tereni za košarku i fudbal, a da se koševi koji su postavljeni na parkinzima demontiraju.Dvorište škole je trenutno jedna zapuštena travnata ledina, a idealno je mjesto za sportske aktivnosti djece koja žive u Blatuši. Na ovaj način bi vratili u funkciju parking mjesta i obezbijedili djeci sigurno mjesto za sportske sktivnosti.Također,treba napomenuti da u Blatuši nema niti jedno mjesto namjenjeno za dječiju igru.
Odgovor:
Stručna Služba gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Službi za urbanizam,dosad nije bilo odgovora.