Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Nermin Mehić (SDP)   38. sjednica, 04.07.2019
Na osnovu člana 120.Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za uređenje parkinga ispred džamije u Blatuši. Obrazloženje: Na području mjesne zajednice Blatuša uskoro će početi izgradnja ograde oko mjesne džamije. Prema urbanističko-tehničkim uslovima doći će do rušenja i pomjeranja postojeće ograde unutar dvorišta džamije.Na ovaj način će biti stvorena veća slobodna površina na prostoru između džamije i stambene zgrade broj 26 u ulici Zije Dizdarevića. Navedeni prostor bi se mogao iskoristiti za izgradnju parkinga za automobile.Tako izgrađeni parking bi veoma mnogo značio za mnogobrojne vjernike koji posjećuju džamiju u Blatuši. Trenutno u blizini džamije ne postoji ni jedan parking za automobile, te su građani prisiljeni svoje automobile ostavljati na putu, zelenim površinama ili zauzimati parking mjesta stanara iz obližnjih zgrada.Problem nedostatka parkinga u ovom dijelu MZ je naručito prisutan u vrijeme obavljanja džuma i bajram namaza,te obilježavanja drugih svečanosti u džamiji. Imajući u vidu navedeno molimo vas da što prije omogućite izgradnju parkinga za automobile na prostoru između džamije u Blatuši i stambene zgrade broj 26.u ulici Zije Dizdarevića.
Odgovor:
Stručna Služba gradskog vijeća uputila je predmetnu inicijativu Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove. Odgovor Službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove: Budući da će doći do izmjene na terenu u pogledu pomjeranja postojeće ograde unutar dvorišta džamije, te formiranja dodatne slobodne površine,Služba će izvršiti uvid u postojeću prostrono-plansku dokumentaciju na osnovu koje će biti moguće pristupiti daljnim koracima, odnosno pripremi projektno tehničke dokumentacije što je uslov za dobijanje svih potrebnih dozvola, te u konačnici kandidovanje Izgradnje pomenutog parking prostora za prijedlog Plana radova na Investicionom održavanju.