Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Meliha Salčinović (NAŠA STRANKA)   40.sjednica, 27.08.2019
U skladu sa članom 119.Poslovnika Gradskog vijeća,Naša stranka podnosi slijedeću inicijativu: Postaviti ogradu u Ulici Mejdandžik radi nesmetanog kretanja pješaka. Obrazloženje:U Ulici Mejdandžik,ulica koja vodi od pijace do OŠ "Meša Selimović", nalaze se parking mjesta koja velikim dijelom zauzimaju i površinu namjenjenu za pješake. U dijelu pomenute ulice,kod Potočke džamije,postavljena je ograda koja omogućava nesmetano kretanje pješaka.Smatramo da se ograda mora postaviti dužinom cijele ulice radi sigurnosti pješaka,posebno učenika.
Odgovor:
Stručna Služba Gradskog Vijeća je predmetnu inicijativu uputila Gradonačelniku putem Službe kabineta Gradonačelnika i Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove,dosad nije bilo odgovora.