Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Elvis Alijagić (SDP)   40.sjednica, 27.08.2019
Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za rekonstrukciju saobraćajnice,tj. proširenje puta cca 1m u Ulici Crkvice od broja 45 do broja 53 i po mogućnosti izgradnje trotoara u toj ulici, te izgradnja parking površine ispred zgrade broj 49 i broj 53 koje se nalaze uz navedenu saobraćajnicu. Obrazloženje: Rekonstrukcija saobraćajnice, te izgradnja parkinga i po mogućnosti trotoara građanima bi, kako vozačima tako i pješacima olakšalo kretanje u navedenoj ulici.Vozačima bi posebno olakašalo mimoilaženje sa vozilima iz suprotnog smijera i izbjegavanje prelaska na zelenu površinu. Ovom prilikom želim navesti da su građani u Ulici Crkvice broj 49 dobili rješenje o urbanističkoj saglasnosti Službe za prostorno uređenje broj 06-23-4460/80 gdje im se odobrava privremeno, a do izgradnje novoplanirane saobraćajnice, izgradnja parking prostora, na parceli označenoj kao k.č.n.p. 121 k.o. Zenica IIi. Prema urbanističko-tehničkim uslovima ove Službe od 18.9. 2008.godine vidljivo je da je prije postojala volja da se ovaj projekat može i treba prioritetno rješavati kada je ujedno i data urbanistička saglasnost kao odobrenje za građenje. Parking prostor kod zgrade Crkvice broj 49 bi imao cca 250 m2, a kod zgrade Crkive broj 53 cca 100m2. Uz navedenu inicijativu prilažem fotorgrafije na osnovu kojih se vidi pomenuta problematika.
Odgovor:
Stručna Služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Gradonačelniku putem Službe kabineta Gradonačelnika i Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove,dosad nije bilo odgovora. Odgovor Službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove: Stav Gradske uprave i Službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove je da se planiraju finansijska sredstva u zavisnosti od Budžeta, a realizacija istih je u skladu sa iskazanim potrebama MZ. S tim u vezi, za 2020.godinu izdat je nalog svim predstavnicima MZ da dostave prioritete rješavanja u svojim mjesnim zajednicama. Ukoliko prioritet MZ bude neka od navedenih lokacija iz Vašeg pitanja bit će u prijedlogu Službe za 2020.godinu u sklopu investicionog održavanja, koji će biti dostavljen Gradskom vijeću na usvajanje.