Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Meliha Salčinović (NAŠA STRANKA)   40.sjednica, 27.08.2019
U skladu sa članom 119. Poslovnika Gradskog vijeća , Naša stranka podnosi slijedeću inicijativu: Izgradnja pješačkog mosta koji povezuje Janjiće sa Goricom i Putovićima Obrazloženje: Pkešački most, poprilično devastiran postojao je do 2014. godine. U poplavama koje su se desile iste godine ptpuno je oštećen, te je ono što je ostalo od mosta demontirano, i samim tim je došlo do prekida putne komunikacije izemđu Janjića s jedne i Gorice i Putovića s druge strane. Mještani Gorice i Putovića imaju veliku potrebu da se ovaj most ponovo izgradi, jer učenici koji si isšli u osnovnu školu u Janjićima, sada moraju ići u osnovnu školu u Perinom Hanu, koji je udaljen 14 Km. Također,mješatani umjesto u Janjiće idu u ambulantu u Dolaču koja je udaljena nekih 5 Km.ponovnom izgradnjom ovog pješačkog mosta u mnogome bi se olakšao život mještana Gorice i Putovića.
Odgovor:
Stručna Služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Gradonačelniku putem Službe kabineta Gradonačelnika i Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove. Odgovor Službe za ekologiju,komunale i inspekcijske poslove: Poštovana, Cijenimo da postoji potreba za ostvarivanjem komunikacije naselja Gorica i Putovići sa naseljem Janjići. Međutim, prema podacima koje smo dobili iz Službe za urbanizam, na konkretnom lokalitetu je planirana izgradnja HE " Janjići", te s obzirom na prostorno-plansku dokumentaciju, u ovom momentu Služba nije u mogućnosti dati precizniji odgovor.