Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   40.sjednica, 27.08.2019
Na zahtjev mještana MZ Crkvice ponavljam Inicijativu i pitanje koje sam ranije uputio na sjednicama GV.Inicijativu sam podnio na 22. sjednici,koja je održana 24.05.2018.godine, a na 25 sjednici postavio sam i vijećničko pitanje za istu inicijativu. Na upućenu Inicijativu i postavljeno pitanje , od Resorne gradske Službe dobio sam odgovor u kome se navodi da MZ nije delegirala kao prioritet navedene ulice za 2018.godinu.Takođe, bez obzira na podnesenu inicijativu i postavljeno pitanje Resorna Služba nije planirala sredstva ni u 2019.godini. Mada JP za prostorno planiranje i uređenje Grada, a na osnovu moje Inicijative i pitanja, dalo svoj stav i mišljenje, uz konstataciju da je potrebno izvršiti sanciju navedenih ulica i javne rasvjete,sa jasnim uputama Službi za ekologiju.komunalne i inspekcijske poslove grada Zenice, koja u okviru planiranih sredstava odobrava aktivnost u sklopu održavanja gradskih i lokalnih saobraćajnica za 2019.godinu. -Moje pitanje glasi: Hoće li u ovoj godini Resorna služba postupiti po navedenim uputama, mojoj inicijativi i zahtjevu mještana iz sporednim ulica MZ- Crkvice, da u sklopu tekućeg održavanja za 2019.godinu uradi ulice kako slijedi: 1. Rekonstrukcija ili sanacija ulica u dužini od 55 m,od broja Crkvice 32 do Crkvice L1 i Cekvice 2. Betoniranje parkinga ispred stambenih zgrada Crkvice L1 i Crkvice L2,kao i ispred stambene zgrade na adresi u ulici Crkvice broj 36. 3. Sanacija udranih rupa ispred stambenih zgrada na adresi u ulici Crkvice broj 34, Crkvice 36 i Crkvice 38, 4. Sanacija pješačke staze dužine 220 metara, od kružnog toka Crkvice (pored objekta JU "Dom i porodica "Zenica) pa do mosta preko Babine rijeke, prema naselju Staro Radakovo. 5. Poravka javne rasvjete u ulici Crkvice od broja 32-34 do broja 38. Tražim pismeni odgovor na postavljeno pitanje.
Odgovor:
Stručna Služba Gradskog vijeća je predmetnu pitanje uputila Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove, dosad nije bilo odgovora.