Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   40.sjednica, 27.08.2019
Na zahtjev mještana MZ Crkvice,ponavljam Inicijativu koju sam podnio na našoj 34 sjednici, dana 05.03.2019.godine, sa zahtjevom da se izvrši zamjena pokorva na zgradama koje su pokrivene azbestnim pločama (salonitom) i da se na istim izvrši zamjena drugim pokrovom koji je u skladu sa evropskim standradima. Zamjenu takve vrste pokrova potrebno je izvršiti zbog starosti, a prvenstveno zbog štetnosti azbestnih materijala na zdravlje ljudi. Obrazloženje: Gotovo sve zgrade u Zeničkom naselju Ckvice i dalje imaju krovove pokrivene kancerogenim azbestom.Nažalost,nisša bolja situacija nij ni u drugim dujelovima našeg Grada, a posebno se ovaj problem odnosi na zgrade koje su rađene do 1975 godine. Tražim od gradske resorne službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove, da rade na iznalaženju rješenja za zamjenu takve vrste pokrova,zbog starosti i dotrajalosti karcenogenog salonita, a posebno zbog štetnosti po zdravlje ljudi koji stanuju u tim zgradama. Stanari ovih stambenih objekata, nisu do sada uklanjanli azbestne ploče zbog finansijskih razloga. Radi se otrošku koji stanari ne mogu iznijeti sami, međutimn, taj projekat je morao biti u pripiriteu rješavanja gradske i kantonalne Resorne Službe za ekolgiju,komunalne i insoekcijske polsove u 2019.godini. - Napomenut ću, da od kraja devedesetih godina prošlog stoljeća, u mnogim europskim državama, zabranjena je proizvodnja i promet azbestnih proizvoda, zbog tog što azbest spade u grupu vodećih uzročnika karcinoma. Tražim od svih relavatnih faktora da se aktivno uključe u rješavanje ovog problema, te da se iznađu sredstva za zamjenu azbestnog pokrova. Zahtjevam pismeni odgovor za ovu inicijativu.
Odgovor:
Stručna Služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Gradonačelniku putem Službe kabineta Gradonačelnika, Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove i Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko- dobojskog kantona. Odgovor Službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove: Poštovani, Prije svega, prema članu 37.Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona,broj 4/16), sanacije krovne konstrukcije smatra se nužnim popravkom, a troškove na poduzimanju radova na nužnim poravcima snose svi ettažni vlasnici ili korisnici srazmjerno veličini prostora koje koriste u zgradi. U cilju poboljšanja energetske efikasnosti Grad Zenica je dana 09.04.2019.godine objavio Javni poziv za etažne vlasnike objekata kolektivnog stanovanja za apliciranje za sufinasiranje projekta poboljšanja energetske efikasnosti stambenih zgrada na području Grada Zenica,kojki je ove godine proširen LOT-OM 2 koji se odnosi na sufinasiranje troškova zamjene azbestnog krova trapeznim limom u iznosu 50% Grad Zenica-50% etažni vlasnici.Nakon provedenog postupka za odabir kandidata za sufinasiranje projekta, izabrani su stambeni objekti kolektivnog stanovanja na adresama kako slijedi:Jalijski put br.2,Sarajevska br.35A i 35B, Talića brdo br. 19A i 19B,Talića brdo br. 5A,5B,5C, Vojvodića put br. 9A. Sredstva koja Grad Zenica treba izdvojiti na ime sufinansiranja projekata za LOT 2 IZNOSE UKUPNO 92.112,97 KM. Napominjemo da se na području grada Zenica nalazi više od 120 krovova pokrivenih azbestnim pločama, te da je rješavanju ovog problema pristupljeno s ciljem sistemskog rješavanja u narednim godinama, na ravnopravnoj osnovi za sva naselja, s prioritetom na uži centar grada. Odgovor Ministarstva za prostorno uređenje i promet i komunikacije i zaštitu okoline: Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona nije nadležno za Finansiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije stambenih objekta na području Zeničko-dobojskog kantona, zbog čega u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona nisu planirana sredstva za te namjene. U vezi sa navedenim okolinskim problemom posjećamo da je građevinski otpad prema Praviliniku o kategorijama otpada sa listama i Katalogu otpada (" Službene novine Federacije BiH", br. 09/05) klasificiran kao 17 00 00, a da je građevinski materijal koji sadrži azbest klasificiran kao 17 06, zbog čega će u fazi rušenja i zamjene krovova biti potrebno angažovati operatora koji posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom,kojom je između ostalog propisan i način konačnog zbrinjavanja građevinskog materijala koji sadrži azbest.