Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Meliha Salčinović (NAŠA STRANKA)   41. sjednica, 23.09.2019
U skladu članom 119. Poslovnika Gradskog vijeća, Naša stranka podnosi sljedeće vijećničko pitanje: Na 37.sjednici Gradskog vijeća, postavila sam pitanje zbog čega kasnimo sa donošenjem Odluke o subvencioniranju troškova grijanja za socijalno ugrožene kategorije.Na istoj sjednici sam dobila odgovor od resorne službe da je Prijedlog Odluke spreman, i da je upućen gradonačelniku. Od tada su prošla četiri mjeseca. Poštovani gradonačelniče, možete li nam reći kada će se Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova grijanja naći na Dnevnom redu, obzirom da će evo početi i nova sezona grijanja?
Odgovor: