Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Ekrem Tuka (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   41. sjednica, 23.09.2019
U skladu sa članom 48. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica,Ekrem Tuka samostalni Gradski vijećnik, podnosim inicijativu: -Za izdavanje odobrenja i određivanje mjesta za preprodavače udžbenika za djecu osnovnih i srednjih škola u gradu Zenica. Obrazloženje: Početkom školske godine,učenici osnovnih i srednjih škola imaju potrebu za nabavku udžbenika za novu školsku godinu.isto tako većina njih imaju udžebenike od prošle školske godine koje mogu prodati ili zamjeniti za potrebne. Kako bi se olakšalo djeci i njihovim roditeljima i omogučilo legalno kupovanje i prodavanje udžbenika, potrebno je odrediti i urediti mjesto za preprodavače kako bi isti uz odobrenje nadležne službe od 20.avgusta do 20. septembra prodavali i otkupljivali udžbenike za djecu.
Odgovor:
Stručna Služba Gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila Službi za privredu i upravljanje razvojem. Odgovor Službe za privredu i upravljanje razvojem: Vezano za proslijeđeno vijećničko pitanje-inicijativu vijećnika Ekrema Tuke podnesenu u pismenoj formi na 41 .sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj dana 23.09.2019.godine dostavljamo odgovor kako slijedi: Članom 8. stav 3. Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH",broj 40/10 I 79/17) regulisano je da prodaju robe na štandovima i stolovima izvan tržnica na malo,mogu obavljati registrirani trgovci samo na mjestima koja svojom odlukom odredi nadležni organ kantona, grada ili općine i za koje nadležni organ da odobrenje. Pravilnik o uslovima minimalne tehničke opremljnosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga("Službene novine Federacije BiH",broj 49/12 i 35/18) u članu 50. propisuje između ostalog da se prodaja robe izvan poslovnih prostorija (prodavnica) može obavljati na štandovima, stolovima i u boksovima na tržnicama na malo, te na štandovima i stolovima izvan tržnica na malo, i dr. a u članu 55. istog Pravilnika je regulisano da se prodaja robe na javno-prometnim površinama na štandovima i stolovima izvan tržnica na malo može obavljati samo na mjestima koje svojim propisom odredi nadležni organ lokalne samouprave. U skladu sa unaprijed navedenim, a uvezi podnesene inicijative, za određivanje mjesta za postavljanje štandova i stolova( izvan tržnica na malo) preprodavača udžbenika i izdavanje odobrenja za ista, nadležna je Služba za urbanizam.