Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Meliha Salčinović (NAŠA STRANKA)   41. sjednica, 23.09.2019
U skladu sa članom 119. poslovnika Gradskog vijeća, Naša stranka podnosi sljedeću inicijativu: Izgradnja puta Sebuje-Rogatka-Pepelari Naša stranka traži od Gradske uprave da što je moguće prije izvrši obećanje vezano za izgradnju puta Sebuje-Rogatka-Pepelari. Obrazloženje: Pepelari su jedina MZ koja je trenutno povezana sa gradom preko druge općine u ovom slučaju Žepča, dužina tog puta je 48 km. Izgradnja ovog puta je potrebna iz sljedećih razloga: 1. Udaljenost Peplara ovom novom trasom bi bila samo 19 km. 2.U protekle 3 godine dva mlada stanovnika su umrla od infarkta bez mogućnosti brzog trnasporta do KBZ. 3.U slučajevima nevremena naselje biva odsječeno od grada tako da GSS dovodi liječničke ekipe. 4. Smanjenjem udaljenosti otvara mogućnost mještanima da se ponovno počnu baviti stočarstvom jer će biti u mogućnosti plasirati mlijeko ZIM-u. 5.Na Pepelarima,koji ulaze u Park prirode BABINA,nalazi se jedan od najljepših planinarskih domova u BiH, čiji je vlasnik KBZ i isti pruža mogućnost odmora za 1200 zaposlenih u bolnici, članovima PD Tvrtkovac i građanima Zenice. 6. Na Pepelarima se nalaze 3 vikend naselja koja ulaze u Park prirode BABINA. 7. Izgradnja ove trase ne isklučuje daljnje asfaltiranje puta pema Begovom Hanu. Projektna dokumentacija navedenog puta urađena je 2006.godine, a istu je uradio inžinjer Osman Hekić, koji je vodio računa da trasa ne prolazi blizu potoka radi održivosti i stabilnosti. Također,projektna dokumentacija ima sve saglasnosti viših organa vlasti uključujići i Federalnog ministrastva okoliša i turizma.
Odgovor:
Stručna Služba Gradskog Vijeća je predmetnu inicijativu uputila Gradonačelniku (putem Službe Kabineta Gradonačelnika) i Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove. Odgovor Službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove: Uvidom u dostavljene prioritete MZ-a koje gravitiraju predmetnom putnom pravcu, za 2020. godinu, a koji su dostavljeni nakon izdatog naloga svim predstavnicima MZ-a da iste dostave, konstatujemo da ni jedna MZ (Pepelari, Sebuje i Seoci) nije kandidovala navedeni putni pravac kao prioritet za izgradnju.