Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Sabina Delić (SNAGA CENTRA)   41. sjednica, 23.09.2019
Pomoć pri realizaciji projekta "Uči novo poštuj staro" tj. projekta vezanih za "info table".Skupina mladih ljudi iz grada Zenice bez bilo kakve političke pozadine ili konutacije radi na projektu tzv.Info tabli.Projekat se vodi uz kordinaciju IOM-a (AJOMA ili centra za migracije ispred Britanske vlade). Info table su table koje bi po biziji i planu mladih koji vode projekat bile postavljene na 26 lokacija u gradu, a to su: Sejmenska džamija, Jalijska džamija,Austrijska česma,Bosansko narodno pozorište,Lamela, Stadion Bilino polje, Stara čaršija,Muzej grada Zenice,Crkva Svetog Ilije,Medžlis islamske zajednice,Kameni spavač,Stadion kod Papirne i Papirna, Željeznička pruga,Hotel Metalurg,Drvena ćuprija,Kameni most,Gradska sinagoga,Sahat Kula,Kamberovića polje,Gradska arena Husejin Smajlović,Turbe Bilimišće, Prva Gimnazija Zenica,park sa bistama Sestre Ditrih, Željezara Zenica, te mnogobrojni nacinalni spomenici i obilježja. U cilju jeste predstaviti grad u drugačijem svijetlu- naš grad je poznat po Željezari i po tome što se život odvija u velikom zagađenju,koje doprinosi ista. Grad Zenica ima mnogo ljepših objekata po kojima bi se trebala isticati grad ima mnogo više ponuditi od zagađenog zraka. Opis namjene info table je da ispred svake znamenitosti stoji tabla sa osnovnim informacijama o objektima ( godina gradnje,period gradnje, specifičnosti ujedno i ostale zanimljive informacije). Na tablama bi bio dvojezični tekst tj. bosanski i engleski i brailovo pismo za slijepa lica. Ovim projektom koji napominjem nema niti stranačku niti političku pozadinu naš grad bi bio na jednom novom nivou po pitanju turizma o opće obrazovanosti naših sugrađana. Uz info table mladi ispred ovog projekta su u procesu kreiranja malih turističkih knjižica o gradu Zenici sa svih 26 lokacija unutar tzv. Brošura. Na svim segmentima projekta rade volonteri i pretežno srednjškolci ovog grada. U sklopu ovog projekta bi uz kordinaciju sa turstičkom zajednicom i službama grada izvršili mapiranje grada koje je trenutno zastarjelo. Moli se grad Zenica i uprava grada da na bilo koji način pomognu projektu info tabli prvenstveno pomoć oko dobijanja potrebnih dozvola za postavljanje istih i sufinansiranje pošto cijena projekta sa obzirom na korist je minorna i iznosi 4 hiljade do 6 hiljada KM ZA 26 lokacija i mladima ispred IOM-a bi bila čast da grad Zenica kao naš gad za koji radimo da surađujemo sa nadležnima.Napominjemo da projekat već ima određena sredstva u iznosu od hiljadu funti ali koja nažalost nisu dovoljna za ovaj viši cilj, cilj da grad uvrstimo na mapu ne samo industrijskih nego i tursitičkih evropskih gradova. Naravno da projekat može imati i više od 26 tabli ali mi smo kao tim odlučili da odaberemo ovih 26 lokacija zbog manjka sredstava.
Odgovor:
Stručna Služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila: Službi za urbanizam i JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.oZenica. Odgovor JP za prostorno planiranje i uređenje grada d.o.o Zenica: Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada"Zenica" d.o.o. Zenica podržava Inicijativu vijećnice, Sabine Delić, za izradu i postavljanje "info- tabli" u gradu, u svrhu obilježavanja značajnih građevina i spomenika, a ovo Preduzeće svoj doprinos može dati kroz pružanje usluga Službi za urbanizam u vezi izrade plana lokacija za postavljanje "info- tabli".