Nabavka usluga osiguranja za potrebe Grada Zenica

Nabavka usluga angažovanja radnika na skladištu robnih rezervi “Strelište” Zenica za potrebe Grada Zenica za 2019. godinu