Nabavka usluga osiguranja za potrebe Grada Zenica

Sanacija i asfaltiranje dionice puta od Društvenog doma do skretanja za regionalnu deponiju „Mošćanica“ u MZ Mošćanica