Javna rasprava - Nacrt izmjene regulacionog plana "Mokušnice"

Dana 01.04.2016.godine u prostorijama Udruženja penzionera na Mokušnicama održat će se Javna rasprava o Nacrtu izmjena Regulacionog  plana Mokušnice sa početkom u 11:00 sati.

Gradsko Vijeće Zenica na sjednici održanoj 25.02.2016.godine, donijelo je Odluku o usvajanju Nacrta izmjena Regulacionog plana „Mokušnice“ i upućivanju na javnu raspravu.

U cilju obezbjeđivanja uslova i mogućnosti učešća građana u donošenju Prijedloga izmjena Regulacionog plana „Mokušnice“, shodno Zakonu o prostornom uređenju i građenju, i Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata pozivamo sve građane da prisustvuju Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju istog.

Javna rasprava će se održati prema Programu javne rasprave od 08.03.2016. godine do 08.04.2016. godine, a svoje primjedbe i  prijedloge građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice, Službi za prostorno uređenje grada Zenica, sa naznakom „Javna rasprava“.

Služba za prostorno uređenje