Javna rasprava - Nacrt Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Prema Planu provođenja Javne rasprave o Nacrtu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti dostavljenog od strane Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, javna rasprava u Gradu Zenica zakazana je dana 11.01.2016.godine sa početkom u 11,00 sati u Velikoj sali Gradskog vijeća.

Organizator Javne rasprave je gradonačelnik Grada Zenica, a Bernandina Hadžiselimović je ovlašteni predstavnik Grada.

Tekst Nacrta zakona je objavljen na web stranici Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba i dostupan je u Ministarstvu privrede.