Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije tunela "Vranduk II" i mosta preko rijeke Bosne "Bosna IV"

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike grada Zenica i naselja koja gravitiraju području namjeravane rehabilitacije tunela „Vranduk II“ i mosta preko rijeke Bosne „Bosna IV“, da uzmu učešće u Javnoj raspravi o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije tunela „Vranduk II“ i mosta preko rijeke Bosne „Bosna IV“ koja će se održati u mjestu Vranduk, u Društvenom domu - MZ Vranduk 26.04.2018. godine u 12.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku: http://jpcfbih.ba/bs/aktivnosti/modernizacija-magistralnih-cesta/38 i na web stranici Grada Zenica.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 26.04.2018. putem e-mail adrese: [email protected].

 

Dnevni red:

1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije tunela „Vranduk II“ i mosta preko rijeke Bosne „Bosna IV“

2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja