Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Privredno-poslovna zona Zenica-Sjever“

Dana 06.12.2018. godine u prostorijama MZ „Banlozi“ održaće se Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Privredno-poslovna zona Zenica-Sjever“, s početkom u 18,00 sati.

Gradsko vijeće Zenica na sjednici održanoj 29.11.2018. godine, donijelo je Odluku o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Privredno-poslovna zona Zenica-Sjever“ i upućivanju na javnu raspravu u trajanju od 10 dana.

U cilju obezbjeđivanja uvjeta i mogućnosti učešća građana u donošenju Prijedloga Regulacionog plana „Privredno-poslovna zona Zenica-Sjever“, shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata i Programu i planu aktivnosti za izradu Plana, pozivamo sve građane da prisustvuju Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju istog. 

Javna rasprava će se održati prema programu javne rasprave od 03.12. do 13.12.2018. godine, a svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice, Službi za urbanizam, Grad Zenica, sa naznakom „JAVNA  RASPRAVA“.

PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE - Nacrt Regulacionog plana „Privredno-poslovna zona Zenica-Sjever“

 

-         03.12. – 13.12.2018.  .................  javni uvid na oglasnoj ploči

                                                                (izlogu sale za vjenčanje) i

                                                                 prostorijama MZ.

 

-         04.12. – 06.12.2018. ..................  konsultacije sa Nosiocem izrade

                                                                Plana od 12,00-14,00 h u

                                                                prizemlju zgrade „Prostor“-a               

-         06.12.2018. u 18,00 h ................  Javna rasprava održaće se u

                                                                prostorijama MZ „Banlozi“.    

                                                                Pozivaju se svi zainteresirani

                                                                građani da prisustvuju javnoj

                                                                raspravi.

-         06.12. –  13.12.2018.  ................ dostavljanje primjedbi i sugestija

                                                                Službi za urbanizam u            

                                                                pismenoj formi putem pisarnice.    

-         od 13.12.2018.  ........................... obrada svih prispjelih primjedbi

                                                                (opravdane primjedbe ugrađuju se

                                                                u Plan, a za neosnovane daje se

                                                                pismeno obrazloženje).