Javna rasprava - Program rada Gradskog vijeća 2016

Gradsko vijeće Zenica na 12. sjednici održanoj 29. decembra 2015. godine utvrdilo je Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period 1. januar do 31. decembar 2016. godine koji je upućen na javnu raspravu u trajanju od 15. dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.