Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Grada Zenica za 2019. godinu

Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Službi za finansije najkasnije do
10. decembra 2018. godine, zaključno sa zadnjim navedenim danom.