Nacrt Odluke o mjesnim vodovodima na području grada Zenica

 

Tekst Nacrta Odluke o mjesnim vodovodima na području grada Zenica upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana od dana održavanja 23. sjednice Gradskog vijeća Zenica.

Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti najkasnije do 29.06.2018. godine Službi za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove.