Nacrt Odluke o mogućnosti obavljanja poslovnih djelatnosti u pojedinim ulicama ili dijelovima ulica na području Grada Zenica

Nacrt Odluke o mogućnosti obavljanja poslovnih djelatnosti u pojedinim ulicama ili dijelovima ulica na području Grada Zenica upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana od dana održavanja sjednice GVZ. Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostavitit najkasnije do 28.04.2018. godine Službi za privredu i finansije.