Nacrt Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Zenica

Tekst nacrta Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Zenica upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana od održavanja sjednice Gradskog vijeća Zenica.

Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti najkasnije do 28.05.2018. godine Službi za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove.