Upućivanje Nacrta Akcionog plana zeleni grad za Zenicu u javnu raspravu

Tekst Nacrta Akcionog plana zeleni grad za Zenicu upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se popunjavanjem Upitnika  za provođenje javne rasprave o Nacrtu Akcionog plana zeleni grad za Zenicu i to najkasnije do 06.12.2019. godine Službi za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove.