Upućivanje Nacrta Ugovora o nastavku dugoročne saradnje u oblasti pružanja komunalnih usluga za Grad Zenica na javnu raspravu

Tekst Nacrta Ugovora o nastavku dugoročne saradnje u oblasti pružanja komunalnih usluga za Grad Zenica upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća. 

Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Radnoj grupi koja je učestvovala u izradi Nacrta Ugovora o nastavku dugoročne saradnje u oblasti pružanja komunalnih usluga za Grad Zenica najkasnije do 20. marta 2019. godine, zaključno sa zadnjim navedenim danom i to putem Stručne službe Gradskog vijeća.