Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama sa područja grada Zenica za predaju prijedloga projekata u sklopu raspodjele budžetskih sredstava za 2017. godinu