Javni poziv pravnim licima za prijem studenata i nezaposlenih diplomanata na stručnu praksu

Regionalna razvojna agencija za regiju CBiH (REZ) i udruženje građana NEŠTO VIŠE objavljuju pozive za obavljanje stručne prakse (internship) za studente i nezaposlene žene i muškarce sa završenim fakultetom (diplomante) u sektoru agrarne industrije. Pozivi su namijenjeni, s jedne strane studentima koji žele da se prijave da obavljaju dvomjesečnu praksu u preduzećima iz agrobiznisa, a s druge strane preduzećima koja žele primiti na dvomjesečnu praksu studente ili nezaposlene diplomante.