Ažuriranje podataka katastra i zemljišne knjige o nekretninama

 

OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE


Obavještavamo građane Zenice da je u toku implementacija projekta ažuriranja podataka katastra i zemljišne knjige o nekretninama na području Federacije Bosne i Hercegovine


Pozivamo vlasnike ili korisnike  stanova, poslovnih prostora, garaža (etažne jedinice),  na području katastarske općine Zenica I, u zgradama kolektivnog stanovanja izgrađenim prije 1992. godine koji su  privatno vlasništvo nad tim etažnim jedinicama  stekli kupnjom, kao i ostale vlasnike etažnih jedinica koji iz bilo kojeg razloga nisu izvršili upis prava vlasništva na takvim etažnim jedinicama u knjigu položenih ugovora da se uključe u proces evidentiranja navedenih etažnih jedinica u  svrhu njihovog upisa u katastar i zemljišne knjige.
  
U narednom periodu ovlaštena lica kompanije "Geodet" d.o.o. Sarajevo vršit će evidentiranje  etažnih jedinica u ulicama koje podliježu harmonizaciji katastarske općine Zenica I :
Ulica Ravan, Školska ulica, Ulica Masarykova, Bulevar Kulina bana, Ulica dr.Abdulaziza Aska Borića, Ulica Frga Grge Martića, Blatuša, Bulevar Kralja Tvrtka I, Zavnobih-a, Tetovska, Gornji Brist, Zmajevačka cesta, Ravan, Željeznička, Ulica Dr. Adolfa Goldbergera, Željezarska, Sandžačka, Ulica prof.Juraja Neidharta, Ulica Nikole Tesle, Ulica Velikog sudije Građeše, Ulica Kotromanića, Ulica Zmaja od Bosne, Stjepana Radića, Vatrogasni put, Kanal, Ulica Kranjčevića, Zije Dizdarevića.

U slučaju da na vratima vaše etažne jedinice zateknete pismeni poziv za uključivanje u proces evidentiranja, pozivamo vas da poštujete rokove navedene u tom pozivu. Ako se odazovete ovom pozivu u ostavljenom roku, vaša etažna jedinica bit će upisana u katastar i zemljišne knjigu bez dodatnih troškova s vaše strane. Ukoliko se pak ne odazovete ovom pozivu, podaci o etažnoj jedinici će se upisati na temelju raspoložive dokumentacije, a u slučaju potrebe za ispravkom tih podataka, troškove ispravka snosit ćete lično, kao što je gore navedeno.

Istovremeno Vas obavještavamo da je upis vaše etažne jedinice u katastar i zemljišne knjige pretpostavka za upis prava vlasništva na istoj u zemljišne knjige Općinskog suda u Zenici, koje ćete moći ostvariti u postupku uspostave zemljišne knjige koji će uslijediti po završetku aktivnosti na evidentiranju etažnih jedinica. Upisom prava vlasništva u zemljišne knjige postižete sigurnost svoga vlasništva.

Sve dodatne informacije u vezi s ovim postupkom možete dobiti kod kompanije ovlaštene za evidentiranje etažnih jedinica, pozivom na telefon broj: 033 973193.

Pozivamo vlasnike ili korisnike etažnih jedinica da se uključe u realizaciju ovog projekta, te da službenim licima pruže tražene podatke, s obzirom da će se bez njihovih dodatnih troškova kod nadležnog organa uspostaviti nova, pouzdanija vlasnička evidencija o etažnim jedinicama.
                   
Molimo građane za saradnju i razumijevanje radi što efikasnije realizacije projekta.

Služba za imovinsko-pravne i geodestke poslove i katastar nekretnina Grada Zenica