Besplatna pravna pomoć za građane Zenice

Od 1. januara 2018. godine Centar ženskih prava pružaće besplatnu pravnu pomoć i u prostorijama stare Općine u Zenici, na adresi Trg Bosne i Hercegovine broj 6.

Pravna pomoć pružaće se svake srijede u periodu od 10,00 do 13,00 sati, u kancelariji broj 19 u prizemlju zgrade.

Pravna pomoć dostupna je ženama, marginaliziranim i manjinskim grupama, a iz oblasti porodičnog, socijalnog i radnog prava, te zaštite od diskriminacije.

Sve informacije možete dobiti na kontakt telefone:

032 402-049 ili 060 31 11 922

                                                                      Centar ženskih prava uz podršku Grada Zenice