Broj upisa u matične knjige

Izvještaj o broju upisa u matične knjige u mjesecu februara 2016. godine:

    Matična knjiga rođenih      113  
    Matična knjiga vjenčanih     46
    Matična knjiga umrlih        108

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.