Broj upisa u matične knjige u maju 2016.

  U  matične knjige Grada Zenica u mjesecu maju 2016. godine upisano je kako slijedi:

•    Matična knjiga rođenih      96

•    Matična knjiga vjenčani    71

•    Matična knjiga umrlih      109

Broj upisa obuhvata sva matična područja Zenice.