Broj upisa u matične knjige u martu 2016.

 

 

Izvještaj o broju upisa u matične knjige u mjesecu  martu 2016 .godine.

•    Matična knjiga rođenih   114
•    Matična knjiga vjenčani   69
•    Matična knjiga umrlih       98

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu  i stambene poslove